Om webbplatsen

Toimiikotelkkarini.fi är Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan även användas med äldre versioner av webbläsare, men då är det inte garanterat att alla egenskaper kan användas fullt ut.

Webbplatsen använder kakor

Vår webbplats använder kakor (cookies) för att samla in statistik om besökare och analysera informationen. Vårt mål är att användarorienterat utveckla kvaliteten och innehållet på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakor skadar inte användarens dator eller filer. Tänk på att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt. Webbplatsen använder både sessionskakor och beständiga kakor. De insamlade sessionskakorna sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Enbart beständiga kakor som används för att identifiera nya besökare och dem som återvänder till webbplatsen sparas. De beständiga kakorna sparas i 13 månader om du inte väljer bort dem eller om din webbläsare inte är inställd för att ta dem bort tidigare. På vår webbplats använder vi analysprogrammet (Matomo) som tillhandahålls av en tredje part. Programmet installerar den beständiga kakan på användarens dator. Med hjälp av kakan får vi reda på om det är fråga om en återvändande användare. Användarens webbläsare berättar om en beständig kaka redan används. Om inte, installeras en ny kaka i webbläsaren. Vi förmedlar aldrig information om användaren som vi fått via beständiga kakor till en tredje part. Med hjälp av kakor samlas följande uppgifter in:

Informationen som samlas in med hjälp av kakor sparas i den form i vilken den samlats in i allmänhet i 6 månader. Informationen används dock inte för analyser som sådan utan IP-adresserna maskas för analyser. Kakorna kan hanteras genom webbläsarens inställningar. Observera att dina val är webbläsarspecifika och du måste ställa in dina val separat i varje webbläsare du använder. Här följer instruktioner för hur du tillåter eller blockerar kakor i till exempel Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox. Google Chrome 79:

Internet Explorer 11:

Mozilla Firefox 60:

Webbanalyskakan som används på webbplatsen respekterar webbläsarens: "Do Not Track"-inställning. Genom att ställa in Do Not Track sparas webbanalysens kakor inte längre på datorn. Innan du gör denna åtgärd ska du renska kakorna i webbläsaren så att de inte finns där färdigt.